Aktualności


15.08.2015

Aktualności

UWAGA!

W związku z dużym zainteresowaniem ofertą- informuję osoby zainteresowane zapisaniem się na studia, że jestem do Państwa dyspozycji w sobotę 17.10.15- od godz. 12 do 14, a w niedzielę 18.10.15 od godz. 9 do 12.

 

 Trwają zapisy na studia podyplomowe , licencjackie, magisterskie

( rok akademicki 2015/2016).

Kontakt i wszelkie informacje pod nr tel.889 395 088 

( informacja telef.: poniedziałek- od godz.12, wtorek- piątek- od godz. 15, sobota- niedziela- cały dzień),

e- mail: studiaboleslawiec@gmail.com 

 

studia podyplomowe trzysemestralne- Czas trwania: 3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10.2015  do 30.06.2016, studia w trybie niestacjonarnym

 

Istnieje możliwość studiowania dwóch kierunków studiów podyplomowych jednocześnie    ( plan zajęć to zapewnia). Pierwszy kierunek płatny 100%, drugi 50% czesnego. Zapraszamy!

 

studia podyplomowe- kierunki:

pedagogiczne:

-  LOGOPEDIA- 1200 zł za semestr ( 4 semestry)
-  EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- SOCJOTERAPIA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
- TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ARTETERAPIĄ- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- DORADZTWO ZAWODOWE- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)

- PEDAGOGIKA LECZNICZA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA Z POMOCĄ PSYCH.- PEDAGOGICZNĄ- 1000 zł za    semestr ( 3 semestry)
- BIBLIOTEKOZNAWSTWO- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)

nowości (studia podyplomowe): 

- WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO ( DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I KLAS I- III)                  - 1200 zł za semestr ( 3 semestry)
- REWALIDACJA- 1200 zł za sem (4 semestry)

- GIMNASTYKA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)

- INFORMATYKA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)

- TECHNIKA W SZKOLE- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)

- MATEMATYKA W SZKOLE- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)

- JĘZYKA POLSKI- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)

- GEOGRAFIA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)

- HISTORIA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)

- PLASTYKA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)

- WIEDZA O SPOLECZEŃSTWIE- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)

- PRZYRODA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)

- BIOLOGIA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)

 

- niepedagogiczne:

- BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)

- ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)

- E-ADMINISTRACJA- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)

- SAMORZĄD TERYTORIALNY- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)

- LOGISTYKA- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)

- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)

 

 studia licencjackie- kierunek pedagogika- spaecjalności:

- PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA- 1500 zł za semestr

- PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA- 1500 zł za semestr

- PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA- 1500 zł za semestr

- PEDAGOGIKA PALIATYWNA I GERIATRII- 1500 zł za semestr

- DORDZTWO ZAWODOWE  BIBLIOTEKOZNAWSTWO- 1500 zł za semestr

studia licencjackie- politologia- specjalności:

- DORADZTWO PERSONALNE I ZARZĄDZANIE PERSONELEM- 1590 zł za semestr

- ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA- 1590 zł za semestr

- BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I SAMORZĄDOWE- 1590 zł za semestr

- EKONOMIA MENADŻERSKA- 1590 zł za semestr

- DZIENNIKARSTWO- 1590 zł za semestr

- POLITYKA ZDROWOTNA- 1590 zł za semestr

- DYPLOMACJA I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE- 1590 zł za semestr

 

studia magisterskie- kierunek pedagogika- specjalności:

- EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA- 375 zł miesięcznie
- RESOCJALIZACJA I AKTYWIZACJA SPOŁECZNA- 375 zł miesięcznie
- PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA- 375 zł miesięcznie
- PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ- 375 zł miesięcznie
- PORADNICTWO I DORADZTWO ZAWODOWE - 375 zł miesięcznie

studia magisterskie- politologia- specjalności:
- DORADZTWO PERSONALNE I ZARZĄDZANIE PERSONELEM- 1690 zł za semestr
- ADMINISTRACJA RZĄDOWA I SAMORZĄDOWA- 1690 zł za semestr
- BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I SAMORZĄDOWE- 1690 zł za semestr
- EKONOMIA MENADŻERSKA- 1690 zł za semestr
- ZARZĄDZANIE W ADMINITRACJI- 1690 zł za semestr
- EDUKACJA PUBLICZNA- 1690 zł za semestr
- ZARZĄDZANIE FARMACJĄ- 1690 zł za semestr
- DZIENNIKARSTWO- 1690 zł za semestr
- POLITYKA ZDROWOTNA- 1690 zł za semestr
- TURYSTYKA REKREACYJNO- ZDROWOTNA- 1690 zł za semestr