Aktualności


rekrutacja
rekrutacja
12.09.2016

Aktualności


Uwaga: 01.10.2016r. - Dzień Otwarty!

W dniu 01.10.2016 ( sobota)- w godz.9- 14 ( można przybyć o dowolnej godzinie) odbędzie się spotkanie organizacyjne, dla osób, które jeszcze nie zdążyły złożyć kompletu dokumentów oraz wszystkich, którzy są zainteresowani zapisaniem się na studia podyplomowe.

 

Miejsce: ZSHiU w Bolesławcu- ul. Zgorzelecka 18, sala nr 10

 

OFERTA SPECJALNA- dla zainteresowanych studentów roczny bezpłatny kurs języka angielskiego lub niemieckiego

 

 

Uwaga!

Trwają zapisy na studia podyplomowe i licencjackie
( rok akademicki 2016/2017).


Kontakt i wszelkie informacje pod nr tel.889 395 088, od poniedziałku do piątku informacja tel. w godz. 15- 20, w sobotę i niedzielę w godz. inf. tel. w godz. 9- 18
e- mail: studiaboleslawiec@gmail.com


studia podyplomowe trzysemestralne- Czas trwania: 3 semestry (w tym jeden on-line) od 01.10.2016 do 30.06.2017, studia w trybie niestacjonarnym
Istnieje możliwość studiowania dwóch kierunków studiów podyplomowych jednocześnie ( plan zajęć to zapewnia). Pierwszy kierunek płatny 100%, drugi 50% czesnego. Zapraszamy!

 

studia podyplomowe- kierunki:

pedagogiczne:
- LOGOPEDIA- 1200 zł za semestr ( 4 semestry)
- EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I PRZEDSZKOLNA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- SOCJOTERAPIA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- OLIGOFRENOPEDAGOGIKA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
- TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ARTETERAPIĄ- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- DORADZTWO ZAWODOWE- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- PEDAGOGIKA LECZNICZA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA Z POMOCĄ PSYCH.- PEDAGOGICZNĄ- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- BIBLIOTEKOZNAWSTWO- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
nowości (studia podyplomowe):
- WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO ( DLA NAUCZYCIELI PRZEDSZKOLI I KLAS I- III) - 1200 zł za semestr ( 3 semestry)
- REWALIDACJA- 1200 zł za sem (4 semestry)
- GIMNASTYKA KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- INFORMATYKA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- TECHNIKA W SZKOLE- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- MATEMATYKA W SZKOLE- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- JĘZYKA POLSKI- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- GEOGRAFIA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- HISTORIA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- PLASTYKA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- WIEDZA O SPOLECZEŃSTWIE- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- PRZYRODA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
- BIOLOGIA- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)

- niepedagogiczne:
- BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
- ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
- BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)

studia licencjackie- kierunek pedagogika- spaecjalności:
- PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA- 1500 zł za semestr
- PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA- 1500 zł za semestr
- BIBLIOTEKOZNAWSTWO I DORDZTWO ZAWODOWE- 1500 zł za semestr

 

 

15.08.2015

Aktualności