Plan zajęć


 

Szanowni Studenci!  Zaczynamy nowy rok akademicki .Zapraszam w najbliższym tygodniu na zajęcia:

 

Plan zajęć- podaję nazwami kierunków, aby nie było zamieszania na początku roku akademickiego

( Plan dotyczy tylko studiów podyplomowych- proszę zwrócić uwagę, że kierunek- logopedia występuje w oznaczeniach I-szy i II-gi rok-są to studia dwuletnie.):

 

 

24.10.2020

godz. 9-16.oo- zajęcia dla kierunku:  zarządzanie oświatą- sala nr 102 

godz. 10-14. 00- zajęcia dla kierunku: socjoterapia- sala nr 108 (uwaga, zajęcia na godz. 10)

godz. 9.00- 17.00- zajęcia dla kierunku rewalidacja II rok ( zwolnieni absolwenci oligofrenopedagogiki)- sala nr 103

godz. 9.00-17.00- zajęcia dla kierunku: przygotowanie pedagogiczne- sala nr 101

godz. 10-15.00- kurs TELC- sala nr 104 (uwaga, zajęcia na godz. 10)

 

25.10.2020

godz. 9-16. 00- zajęcia dla kierunku: logopedia- 1 rok- sala nr 102

godz. 9-16. 00- zajęcia dla kierunku: logopedia- 2 rok- sala nr 103

godz. 9-16. 00- zajęcia dla kierunku: plastyka- sala nr 104, proszę przynieść materiały:

1. Papier szary 3 arkusze
2. Ołówki - zestaw ( 4H, 3H,2H,HB,2B,3B, 4B,6B,8B)
3. Gumka- dobra
4. Gałązki 2
5. Blok techniczny (biały A3-duży)
6. Marker czarny- gruby (końcówka okrągła i ścięta)
7. Klej w sztyfcie
8. Pastele tłuste
9. Mazaki
10. Kredki ołówkowe
11. Pędzel płaski ( średnia szerokość- syntetyczny)
12. Nożyczki
13. Linijka 50 cm

 

SPOTKANIA DLA STUDIÓW LICENCJACKICH I MAGISTERSKICH (1 rok):

godz. 10-11.00- studenci studiów licencjackich- 1 rok- sala nr 101- pierwsze piętro- (dotyczy osób, które rozpoczynają naukę po szkole średniej)

 

godz. 11.15-12.15-studenci studiów magisterskich-II stopnia uzupełniających- 1 rok-sala nr 101- pierwsze piętro-(dotyczy osób, które konyunuują naukę po studiach licencjackich)

 

godz. 12.30-13.30- studenci studiów jednolitych magisterskich- 1 rok sala- nr 101-pierwsze piętro- (dotyczy osób, które rozpoczynają naukę po szkole średniej na kierunkach pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz pedagogika specjalna)

 

 

 

UWAGA- Prosimy osoby, które źle się czują, są przeziębione, przechodzą infekcje, o nieuczestniczenie w  zajęciach. Postarajmy się wspólnie unikać ryzyka rozprzestrzenia się chorób, w tym COVID-19.