Rekrutacja


REKRUTACJA 2020/2021

 

UWAGA!

 

REKRUTACJA W LISTOPADZIE: W formie on-line oraz telefonicznej- umowienie indywidualnego terminu rekrutacji.

 

 

Można dokonać zapisu na studia podyplomowe, licencjackie, magisterskie, 5-letnie jednolite. Można również uzyskać zaświadczenia potrzebne Państwu.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 889 395 088.

 

Uruchamiamy rekrutację na studia podyplomowe! Różne kierunki! (wykaz i cennik dostępny w zakładce "kierunki")!

Można studiować dwa kierunki jednocześnie ( plan zajęć jest dososowany do studentów) w promocyjnej cenie : pierwszy kierunek płatny 100%, drugi 50%.

 

Przypominamy Państwu, że zgodnie z przepisami wkrótce każdy nauczyciel będzie musiał się legitymować posiadaniem tytułu magistra.

 

Zapraszamy do zapisów na studia magisterskie.

NOWOŚĆ W OFERCIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH-

- terapia pedagogiczna z integracją sensoryczną,

- diagnoza i terapia osob z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Zapraszamy!

 

UWAGA!

Prowadzimy 60-godzinny kurs "TELC"- z zakresu języka angielskiego, przygotowujący do egzaminu umożliwiającego zdobycie certyfikatu. Egzamin TELC nadający certyfikaty językowe uznawane na arenie międzynarodowej odbędzie się co roku w Bolesławcu.

ZAPRASZAMY!

 

W razie wątpliwości, proszę pytać- jestem do Państwa dyspozycji :)

Iwona Jacukowicz-Krawiec

Informacje telefoniczne pod numerem: 889 395 088

Codziennie : pn.-pt.- godz. 16.00-19.00

sobota- godz. 9.00-16.00

 

JESTEŚMY FILIĄ INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WYŻSZEJ SZKOŁY NAUK PEDAGOGICZNYCH W WARSZAWIE

 

 

Niezbędne dokumenty- na studia podyplomowe:
- podanie na studia podyplomowe ( do pobrania w plikach w prawym pasku)
- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjackich, magisterskich)
- 2 identyczne zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
- 100 zł opłata rekrutacyjna

 

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne przy zapisie na studia licencjackie/ magisterskie:
- formularz zgłoszeniowy ( karta zgłoszenia- do pobrania na miejscu)
- świadectwo dojrzałości (oryginał + kserokopia) - dotyczy zapisu na studia licencjackie
- dyplom ukońnczenia studiów wyższych ( oryginał + kserokopia)- dotyczy zapisu na studia magisterskie
- 4 identyczne zdjęcia legitymacyjne (podpisane na odwrocie)
- opłata rekrutacyjna- 85 zł

 

studia podyplomowe- kierunki:

Kierunki pedagogiczne:

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Biologia w szkole-1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Chemia w szkole - 1000 zł za semestr ( 3 semestry)

Dydaktyka języka obcego (język angielski lub niemiecki)- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Doradztwo zawodowe - 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Edukacja dla bezpieczeństwa - 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Oligofrenopedagogika- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- 1200 zł za semestr ( 3 semestry)

Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu- 1200 zł za semestr ( 3 semestry)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)- 1200 zł za semestr ( 3 semestry)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)- 1200 zł za semestr ( 3 semestry)
Fizyka w szkole- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Geografia w szkole- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi - 1200 zł za semestr ( 2 semestry)

Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna-1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Historia w szkole -1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Informatyka z programowaniem w szkole - 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Język polski w szkole -1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Logopedia -1300 zł za semestr ( 4 semestry)
Matematyka w szkole -1000 zł za semestr ( 3 semestry)

Muzyka w szkole-1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Pedagogika leczniczo-terapeutyczna - 1200 zł za semestr ( 3 semestry)
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną - 1000 zł za semestr ( 3 semestry)

Pedagogika sztuki - plastyka w szkole -1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Przedsiębiorczość w szkole - 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Przygotowanie pedagogiczne - 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Przyroda w szkole- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Resocjalizacja -1200 zł za semestr ( 3 semestry)
Socjoterapia-1200 zł za semestr ( 3 semestry)

Technika w szkole-1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Terapia pedagogiczna - 1200 zł za semestr ( 3 semestry)

Terapia pedagogiczna z integracją sensoryczną-1300 zł za semestr ( 3 semestry)
Wczesne nauczanie języka obcego (język angielski lub niemiecki)-1200 zł za semestr ( 3 semestry)

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- 3600 (3 semestry)
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną-3900 (3 semestry)
Wiedza o społeczeństwie w szkole- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Wychowanie do życia w rodzinie- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)

Wychowanie fizyczne w szkole- 1000 zł za semestr ( 3 semestry)
Zarządzanie oświatą- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)

 

Kierunki administracyjne:

Administracja publiczna- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
E-administracja- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
Kontrola zarządcza- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
Samorząd terytorialny- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)

 

Pozostałe kierunki:

Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
Dietetyka i poradnictwo żywieniowe - 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
Logistyka- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
Organizacja pomocy społecznej- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
Prawo zamówień publicznych- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
Zarządzanie w biznesie- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
Zarządzanie w ochronie zdrowia- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)
Zarządzanie zasobami ludzkimi- 1200 zł za semestr ( 2 semestry)

 

studia licencjackie- kierunek pedagogika- spaecjalności:
Kierunki - studia I-stopnia:
1. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
2. Resocjalizacja z socjoterapią
3. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
4. Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne
5. Zarządzanie personelem i psychologia pracy

 

Cennik: 1680 zł zaI i II semestr, 1890 zł za pozostałe  semestry

 

studia magisterskie:

Kierunki- studia II-go stopnia
1. Resocjalizacja z socjoterapią ( dla absolwentów studiów I stopnia kierunku resocjalizacja i socjoterapia)
2. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (dla absolwentów studiów I stopnia kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna)
3. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
4. Doradztwo zawodowe i personalne
5. Opieka i wsparcie dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych
6. Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
7. Edukacja obronna i bezpieczeństwo publiczne

 

Cennik: I i II- 1890 zł za semestr, 1990 zł za pozostałe semestry

 

Pedagogika specjalna- studia jednolite 5- letnie

Kierunki:

Resocjalizacja z socjoterapią
Spektrum autyzmu
Oligofrenopedagogika
Surdopedagogika
Tyflopedagogika

Cennik: I i II semestr- 1890 zł, pozostałe semestry 1990 zł

 

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna- studia jednolite pięcioletnie

Cennik: I i II semestr- 1890 zł, pozostałe semestry 1990 zł